กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 4 สิงหาคม 2565
แชร์ |

เมื่อ 3 ส.ค. 65 พ.อ. พศิน แสงคำ รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ช.(ท.) มอบหมายให้ ฝ่ายการข่าวฯ กอ.รมน.จังหวัด พ.ช. ประสานงาน บูรณาการ ร่วมกับหน่วยราชการ ได้แก่ อุตสาหกรรม จว.พ.ช., ทสจ.พ.ช., ที่ทำการ อ.ชนแดนฯ, อบต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จว.พ.ช. ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการร้องเรียนประชาชนได้รับความ เดือดร้อนกลิ่นเหม็นรบกวนจากการประกอบกิจการโรงงานของบริษัทเซาท์แลนด์รีซอร์ซ (เพชรบูรณ์)จำกัด เลขที่ 179 หมู่ 12 ต.บ้านกล้วย อ.ชนแดน จว.พ.ช. ตามแผนงานโครงการขับเคลื่อนกลไกด้านสิ่งแวดล้อมพลังงาน อาหาร และน้ำ

Top