กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 3 สิงหาคม 2565
แชร์ |

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ภายใต้การอำนวยการของนายวิชิต อ่อนทองอิน นายอำเภอแม่ลาน/ผอ.ศปก.อ.แม่ลาน มอบหมายให้นายวิทย์ธวรรธน์ แก้ววิจิตร ปลัดอำเภองานป้องกัน/ปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำตำบลป่าไร่,นายรุสลัน เจะดือราแม ปลัดอำเภอกลุ่มงานความมั่นคง และกำนัน ผู้ใหญ่บ้านตำบลป่าไร่ ให้การต้อนรับ พ.อ.อนุชา โนนคู่เขตโขง หัวหน้าคณะตรวจประเมินความเข้มแข็งชุดคุ้มครองตำบล พร้อมคณะฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจประเมินความเข้มแข็งชุดคุ้มครองตำบลป่าไร่ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับ ชคต. ตามเกณฑ์มาตรฐาน และมุ่งเน้นการขับเคลื่อนงานตามยุทธศาสตร์ ณ ฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลป่าไร่ อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Top