กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 1 สิงหาคม 2565
แชร์ |

เมื่อวันที่ 27 ก.ค.65 เวลา 20.15 น. พ.อ.ธนาวีร์ วิชาชัย รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ด. (ท)มอบหมายให้ ร.ท.ธวัชชัย อินทะโสม หน.ศปย.กอ.รมน.จังหวัด อ.ด.พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.พีระ สุทธิพันธ์ตระกูล หน.ฝ่ายยุทธการด้านการป้องกันและปราบปราม /สายตรวจปราบปรามฯ สบอ.10 ร่วมแถลงการตรวจยึด/จับกุม กลุ่มขบวนการลักลอบค้าสัตว์ป่าข้ามชาติ ประกอบด้วย ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล.บ้านข้าวสาร กก.3 บก.ปทส. ตำรวจชุด ศปทส.ภ.4 กก.3 บก.ปส.2 บช.ปส. ศปทส.ภ.จว.อุดรธานี สปป.2(ตอ/น) หน่วยปัองกันรักษาป่าที่ อด.6(หนองแสง) และกอ.รมน.จังหวัด อ.ด. จากสายงานการข่าวแจ้งว่าจะมีการลักลอบลำเลียงสัตว์ป่าคุ้มครอง(ลิงแสม)จากภาคตะวันตก ขึ้นมาส่งให้กับกลุ่มพ่อค้าในเขตพื้นที่จังหวัดหนองคาย เพื่อลำเลียงข้ามไปที่ประเทศเพื่อนบ้าน(สปป.ลาว) จึงได้วางแผนทางยุทธวิธี เพื่อสกัดและจับกุม บริเวณหน้า ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล.บ้านข้าวสาร และได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหา จำนวน 3 ราย พร้อมด้วยของกลาง เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ลำดับที่ 154 ชนิด ลิงแสม จำนวน 6 ลัง รวมทั้งสิ้นจำนวน 50 ตัว รถยนต์ จำนวน 2 คัน และโทรศัพท์มือถือ จำนวน 5 เครื่อง

 

 

โดยแจ้งกล่าวหาว่า “ร่วมกันมีสัตว์ป่าคุ้มครอง ชนิด ลิงแสม ไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต”

 

 

 

 

และคณะเจ้าหน้าที่ได้มอบหมายให้ ร.ต.อ.กนพกล ดวงทาทอน รอง สว.ส.ทล.3 กก.4 บก.ทล. เป็นผู้แจ้งความกล่าวโทษ ที่ สภ.เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

 

 

 

 

สำหรับของกลาง สัตว์ป่าคุ้มครอง(ลิงแสม) จำนวน 50 ตัว พนักงานสอบสวนจะได้ทำการส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ส่วนสัตว์ป่า สอบ.10 รับไปดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปแล้ว

 

 

 

 

การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

Top