กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 28 กรกฎาคม 2565
แชร์ |

28 ก.ค. 65 เวลา 1000  น.

 

 

พ.อ.บรรเจิด จันทร์ส่งเสริม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.จ.(ท.) มอบหมายให้ พ.ท.พรสวรรค์ ช่างประดิษฐ หน.กลุ่มงานประสานความมั่นคงฯ ร่วม โครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานประชาชนจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ จิตอาสาปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา  28 กรกฎาคม 2565 ณ สวนป่าชุมชนตำบลหนองโรง เขต อบต.หนองโรง อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี โดยมี  นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผวจ.กจ. เป็นประธาน พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาด จ.กจ.   รอง ผวจ.ก.จ. จิตอาสาพระราชทาน 904, ตร.สภ.พนมทวน , มทบ.17 หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงาน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไผ่,ต้นหว้า,ต้นขนุน รวม 229 ต้น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 180 นาย

 

 

Top