กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 20 มิถุนายน 2565
แชร์ |

  เมื่อวันที่ 18  มิ.ย.65 เวลา 10.00 น. พ.อ.บรรเจิด  จันทร์ส่งเสริม รอง ผอ.รมน.จังหวัด ก.จ. มอบหมายให้ พ.ท.พรสวรรค์  ช่างประดิษฐ หน.กปม.กอ.รมน.จว.กจ,จนท.กอ.รมน.จังหวัด ก.จ. ลงพื้นที่ร่วมตรวจยึดการลักลอบตัดต้นไม้เขตรับผิดชอบหน่วยพิทักษ์ป่า ไม้ กจ.4 (อู่ล่อง)  บ้านห้วยเสือ หมู่ที่ 1 ต.ชะแล อ.ทองผาภูมิ จ.กาญจนบุรี พร้อมด้วย นายวิวรรธ  หน.หน่วยพิทักษ์รักษาป่าไม้ กจ.4 (อู่ล่อง),

พ.ต.ท.มาโนช ช่างบำรุง  สว.กก 5  บก.ปทส.(ส่วนกลาง),

ร.ต.อ.มานพ   สุทธิบุตร บก.ปทส. จว.ก.จ.และฝ่ายปกครอง ผญ.หมู่ที่1และผช.ผญ. จากการตรวจสอบในครั้งนี้ พบว่า มีการบุกรุกและทำลายป่าไม้ และทำการตรวจยึดไม้สักจำนวน36ท่อนและรถไถจำนวน1คัน โดยได้นำไปเก็บไว้ที่หน่วยพิทักษ์ป่าไม้ ก.จ.4(อู่ล่อง)พร้อมทั้งลงบันทึกการตรวจยึดในครั้งนี้และชุดตรวจไม่สามารถติดตามผู้กระทำความผิดได้เนื่องจากได้ทำการหลบหนี

Top