กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 20 พฤษภาคม 2565
แชร์ |

เมื่อ 19 พ.ค.65 เวลา 1400 -1530 ร.ท.ปรีชา ราชวงค์ หน.ชรตฯ เป็นผู้แทน กอ.รมน.จังหวัด บ.ร.ร่วมประชุมคณะทำงานวิเคราะห์สถานการณ์ยาเสพติดระดับพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ (โต๊ะข่าว ) ครั้งที่ 5/2565 พร้อมหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมพนมรุ้ง ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายปิยะ ปิจบำ ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์/เลขานุการ ศอ.ปส.จ.บุรีรัมย์ เป็นประธานการประชุม การปฎิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Top