กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 7 มิถุนายน 2565
แชร์ |

 

#เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส

กอ.รมน.จังหวัด ส.พ. วันที่ 6 มิ.ย.65 เวลา 09.00 น.

พ.อ.พีรฉัตร พานทอง รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.พ.(ท.) มอบหมายให้ พ.ต.เทิดศักดิ์ เกี้ยวเพ็ง หน.กลุ่มงานมวลชน ร่วมกับ #มณฑลทหารบกที่ 17 จัดชุดช่างจิตอาสาพระราชทานของหน่วย ดำเนินการสร้างบ้าน ตามโครงการ"จิตอาสา ซ่อมสร้างบ้านผู้ยากไร้ ห่วงใยประชาชน" ให้กับ นายสมชาย เล็กคนา อายุ 53 ปี ณ บ้านเลขที่ 107 หมู่ 2 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ซึ่งมีฐานะยากจน ประกอบกับบ้านหลังเดิมถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหลัง โดยได้รับเงินสนับสนุนสำหรับการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ในการก่อสร้างจาก #มูลนิธิหยดน้ำ

ผลการปฏิบัติ : มีความคืบหน้าในการดำเนินการก่อสร้างไปแล้ว 45 %

 

 

Top