กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
แชร์ |

เมื่อ ๑๙ พ.ค. ๖๕ เวลา ๑๓๐๐ ณ บ้านหนองแม่ลอน ม.๗ ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จว.ส.ท.   พ.อ. ศักดิ์สิทธิ์  นิลจันทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.) พร้อมด้วยกำลังพล กอ.รมน.จังหวัด ส.ท. ลงพื้นที่เยี่ยมชมและติดตามความคืบหน้าโครงการ โคก หนอง นา โมเดล โดยมี นาย กฤษณะ  ทองเชื้อ ปราชญ์เพื่อความมั่นคง ให้การต้อนรับ และนำเยี่ยมชมโครงการฯ พร้อมให้คำแนะนำในการปลูกต้นไม้ยืนต้นแบบผสมผสาน โดยการปลูกต้นกล้วยคู่กับต้นไม้ยืนต้น เพื่อให้ความชุ่มชื้น ทดแทนการรดน้ำ ณ บ้านหนองแม่ลอน ม.๗ ต.ท่าฉนวน อ.กงไกรลาศ จว.ส.ท.

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Top