กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 19 พฤษภาคม 2565
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช.
เมื่อ 21 ม.ค.64 เวลา 1430 กอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช ร่วมกับ ศรชล.จังหวัดฉะเชิงเทรา สนง.เจ้าภูมิภาคท่าที่ 6 สนง.ทสจ.ฉะเชิงเทรา ทต.ท่าข้าม เเละส่วนที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ ม.1 ต.ท่าข้าม อ.บางปะกง ตรวจสถานประกอบการกิจการนำเรือสินค้าเก่ามาตัดย่อย เพื่อจำหน่ายให้กับ โรงรับซื้อของเก่า และโรงหลอมโลหะ ผลการตรวจ พบการประกอบกิจการตัดเรือด้วยเครื่องจักร ที่มีแรงม้าสูงกว่า 50 แรงม้า บริเวณริมแม่น้ำบางปะกง มีคนงานดำเนินการอยู่ในพื้นที่ ประมาณ 15 คน โดย ทต.ท่าข้ามได้ขอให้หยุดประกอบกิจการ เนื่องจากเป็นกิจการที่เข้าข่ายต้องขออนุญาตตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ.2535 (กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ) โดยต้องขออนุญาตดำเนินการให้ถูกต้อง

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Top