กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 6 มิถุนายน 2565
แชร์ |

เมื่อวันที่ ๓ มิ.ย.๖๕ น.อ.เทอดศักดิ์ ศาลาน้อย รอง ผอ.รมน.จังหวัด พ.ง.(ท.) มอบหมายให้ น.อ.สยาม เชิดชิด หน.ฝ่ายแผน กลุ่มงานประสานความมั่นคง กอ.รมน.จังหวัด พ.ง.เข้าร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ หอประชุมจำปูน ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา เป็นประธาน

Top