กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
แชร์ |

เมื่อวันที่ ๑๘ พ.ค.๖๕ เวลา ๐๙๐๐ น.อ.รัฐพล  ลุนพล ร.น. รอง ผอ.สปรมน.๑ สง. ปรมน.ทร./รอง ผอ.รมน. จังหวัด น.ธ. (ท.) มอบหมายให้ ร.ท.สุนทร แสงชูด ร.น.เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กมช.กอ.รมน.จังหวัด น.ธ. เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงาน และอำนวยความสะดวกถ่ายทำสารคดีของ ศปป.๕ กอ. รมน.รายการมองมุมบวก ถ่ายทำการประชุมสภาประชาธิปไตยตำบล เรื่องน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งทำให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน ณ อบต.ศาลาใหม่ ต.ศาลาใหม่ อ.ตากใบ จว.น.ธ. หลังจากนั้น ลงพื้นที่ถ่ายทำเพื่อเก็บเป็นข้อมูลในการเสนอแนวทางแก้ปัญหาความเดือดร้อน โดยมี นายนิบรงเฮง มะดือเระ กำนันตำบล ศาลาใหม่ ให้การต้อนรับ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

    ข่าวที่เกี่ยวข้อง
Top