กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 6 มิถุนายน 2565
แชร์ |

วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 0600 น. พ.อ.อรรถชัย รักษาศิลป์ รอง ผบ.มทบ.21 / รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ม.(ท.) เป็นผู้แทน ผบ.มทบ.21 ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี อ.เมือง จว.น.ม. โดยมี นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานฯ ทั้งนี้ ได้มีการประกอบพิธีทำบุญถวายเครื่องไทยธรรม ร่วมตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 45 รูป มี หน่วยงานราชการจังหวัดนครราชสีมา พ่อค้า ประชาชน เข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top