กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 4 พฤษภาคม 2565
แชร์ |

เมื่อ ๑ พ.ค. ๖๕, ๑๑๒๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทาน มอบแก่เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน ๒๕๐ ชุด พร้อมร่วมพูดคุยให้กําลังใจ ทั้ง ๓ เหตุการณ์ ประกอบด้วย ๑.) เหตุการณ์เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. ๖๕ คนร้ายลอบวางระเบิด จนท.ฉก.ทพ.๓๐ ขณะออกลาดตระเวน ได้รับบาดเจ็บ จำนวน ๑๐ นาย ๒.) เหตุการณ์เมื่อวันที่ ๓๐ มี.ค. ๖๕ คนร้ายลอบวางระเบิด จนท.ตร.สภ.บันนังสตา ขณะเดินทางไปส่งหมายเรียกพยาน เป็นเหตุให้ จนท. เสียชีวิต จำนวน ๒ นาย และได้รับบาดเจ็บ จำนวน ๒ นาย และ ๓.) เหตุการณ์เมื่อวันที่ ๑๐ ก.พ. ๖๕ คนร้ายขว้างระเบิดหน้าป้อมยามที่ทําการโรงไฟฟ้าเขื่อนบางลาง เป็นเหตุ ให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ จำนวน ๓ ราย โดยมี นายก้องสกุล จันทราช รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ล. (พ.) กล่าวต้อนรับ พล.ต. ปราโมทย์ พรหมอินทร์ รอง ผอ.รมน.ภาค ๔ สน. (๔) กล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมด้วย คณะผู้บังคับบัญชา และกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจ ทหาร ตำรวจ ฝ่ายปกครอง เข้าร่วมโดยพร้อมเพรียง จากนั้นเวลา ๑๒๔๕ องคมนตรี เดินทางต่อไปยัง โรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ อ.เมืองยะลา จว.ย.ล. เพื่อประชุมติดตามผลการดำเนินงานของโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ การจัดการเรียนการสอน รุ่นที่ ๑๒ และการเตรียมความพร้อมการดำเนินงานเปิดภาคเรียนรุ่นที่ ๑๓ ร่วมกับคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา โดยมี พล.ร.ต. สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้, นายธีรุตม์ ศุภวิบูลผลย์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ล. (พ.), พล.อ. สมพล ปานกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานภาคเอกชน เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียง ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ อย่างเคร่งครัด สำหรับโรงเรียน พระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เริ่มดำเนินการการจัดการเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๑ ต.ค. ๕๓ ปัจจุบันโรงเรียนพระดาบสจังหวัดชายแดนภาคใต้ เปิดหลักสูตรวิชา ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ช่างซ่อมรถยนต์และเครื่องจักรกลการเกษตร, ช่างเชื่อม และช่างไฟฟ้า ใช้ระยะเวลาเรียนหลักสูตร ๑ ปี

Top