กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
มอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชน ใน อ.บ้านแหลม
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
แชร์ |

มอบสิ่งของช่วยเหลือประชาชน ใน อ.บ้านแหลม

- เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 64 กอ.รมน. ร่วมกับชมรมนักธุรกิจไทย-อินเดีย นำโดย นายระพินทร์
กุการยา และ มณฑลทหารบกที่ 15 ร่วมกันจัดกิจกรรมแจกข้าวสาร พร้อมด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 200 ชุด ให้กับนักเรียน และประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ณ โรงเรียนวัดดอน
ผิงแดด ต.บางขุนไทร อ.บ้านแหลม จ.เพชรบุรี ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว เป็นความร่วมมือกันของ กอ.รมน. กับ ภาคเอกชน ที่เป็นมวลชนในเครือข่ายที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

Top