กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
กอ.รมน.ส.ก.ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2566
วันที่ 17 มีนาคม 2566
แชร์ |

พ.อ.สุชญาณ ศรีตระกูล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ก.(ท.) นายชนาธิป โคกมณี ปลัดจังหวัดสระแก้ว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสระแก้ว นายอำเภอเมืองสระแก้ว นายก อบต.บ้านแก้ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกเหล่ากาชาดในพื้นที่อำเภอเมืองสระแก้ว หัวหน้าส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมโครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสระแก้ว (จังหวัดเคลื่อนที่) ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 6/2566 ณ วัดแสงจันทร์ หมู่ที่ 13 ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว โดยจังหวัดสระแก้วนำหน่วยงานต่างๆไปบริการประชาชนในพื้นที่ เพื่อรับทราบปัญหาและความเดือดร้อนของประชาชน โดยมีหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิแพทย์ พอ.สว.ให้บริการทางแพทย์ พร้อมจัดสินค้า OTOP และสินค้าพื้นบ้าน แนะนำการประกอบอาชีพ การเพาะปลูก ตลอดทั้งงานอื่นที่เหมาะสมแก่ประชาชนในแต่ละพื้นที่ พร้อมมอบทุนการศึกษากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ฯ มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวยากจน มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวและถุงธารน้ำใจเหล่ากาชาดจังหวัดสระแก้ว จากนั้นเป็นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ร่วมกันปรับปรุง เก็บกวาด ทำความสะอาดบริเวณวัดแสงจันทร์
    โดยมีนายเชาวเนตร ยิ้มประเสิฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธาน

 

Top