กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
กอ.รมน.จังหวัด น.น. ร่วมพิธีสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนาถวายแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
วันที่ 24 มกราคม 2566
แชร์ |

เมื่อ 24 ม.ค. 66 เวลา 08.30 น.  พ.อ.ธงชัย มีอนันต์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.น.(ท.) จัดกำลังพลของหน่วย ร่วมพิธีสวดมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายพระพรให้พระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรในเร็ววัน ณ สโมสรนายทหารค่ายสุริยพงษ์ ต.ในเวียง อ.เมืองน่าน    จว.น่าน

Top