กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
การบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตรวจพบแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายชาวเมียนมา จว.ระนอง
วันที่ 11 มกราคม 2566
แชร์ |

เมื่อ 10 ม.ค. 66 เวลา 1100 เจ้าหน้าที่ กกล.เทพสตรี ร่วมกับ หน่วยงานความมั่นคง
ในพื้นที่ จ.ระนอง สนธิกำลังปฏิบัติภารกิจ ตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด พื้นที่รับผิดชอบ บริเวณ จุดตรวจสุขสำราญ กม.70 ม.1 บ.บางมัน ต.นาคา อ.สุขสำราญฯ ผลการปฏิบัติ สามารถจับกุมแรงงานต่างด้าวสัญชาติเมียนมา จำนวน 2 คน (ชาย 1 คน และ หญิง 1 คน) ขณะโดยสารมากับรถยนต์โดยสารประจำทางสาย ระนอง - ภูเก็ต ซึ่งจากการตรวจสอบหนังสือเดินทางพบว่ามีเอกสารประจำตัวเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยชั่วคราว อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไทยไม่เกิน 90 วัน และไม่รายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ จากการซักถามแรงงานฯ ดังกล่าว ทราบว่าต้องการเดินทางออกนอกพื้นที่เพื่อไปหางานทำในพื้นที่ จ.ภูเก็ต ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ผลเป็นปกติ จึงนำตัวทั้งหมดส่ง สภ.สุขสำราญ ดำเนินคดีตามกฎหมาย  

 

Top