กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัดสมุทรปราการ โดย พ.อ.ยุทธพล ประทีปอุษานนท์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ป.(ท.) มอบหมายให้ ร.ท.จิรพงษ์ นารินทร์ รอง หน.ชุดวิทยากรขุนด่านฯ และ ร.ต.ท.ธนกร  แจ่มกระทึก จนท.สันทนาการ ชุดวิทยากรขุนด่าน กอ.รมน.จังหวัด ส.ป. ลงพื้นที่ร่วมกับ กองพันทหารราบหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ซึ่งนำกำลังพลจำนวน 8 นาย มาช่วยก่อสร้างบ้านผู้ยากไร้ นางประนอม วารุณประภา ณ บ้านเลขที่ 7/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 

Top