กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
พิธีเปิดโครงการ "บวร" สร้างชุมชนคุณธรรม กิจกรรมชุมชนเกษตรร่วมใจเพื่ออาหารกลางวัน (ต่อยอดปี 63)
วันที่ 22 กันยายน 2565
แชร์ |

กอ.รมน.จว.ปราจีนบุรี โดย พ.อ.สุรวิชญ์ แดงจันทร์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.จ. เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "บวร" สร้างชุมชนคุณธรรม กิจกรรมชุมชนเกษตรร่วมใจเพื่ออาหารกลางวัน (ต่อยอดปี 63) ณ โรงเรียนบ้านวังดินสอ อ.กบินทร์ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นางสุนันทา มีชัย ผอ.รร.บ้านวังดินสอ, คณะครู, ผู้แทนประมง, ผู้แทนพลังงานจังหวัด, ผู้แทนเกษตรจังหวัด และผู้แทนเกษตรและสหกรณ์ร่วมกิจกรรม กิจกรรมครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลาจาก ประมงจังหวัด เมล็ดพันธุ์พืช จากธนาคารเมล็ดพันธุ์ กอ.รมน.จังหวัด ป.จ. ได้มอบพันธุ์ไก่ไข่ อาหารไก่ เครื่องมือการเกษตร น้ำจุลินทรีย์ และถังฉีดพ่นด้วยมือ ให้กับโรงเรียนเพื่อใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ หลังจากนั้นได้มีการเยี่ยมชมความคืบหน้าการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้ฯ สร้างความประทับใจให้คณะ และโรงเรียนเป็นอย่างมาก

Top