กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
ขอเชิญชวนประชาชนบริจาคโลหิตในโครงการ“จิตอาสาบริจาคโลหิต”เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ตลอดเดือน มิ.ย.65
วันที่ 22 มิถุนายน 2565
แชร์ |

ขอเชิญชวนประชาชนบริจาคโลหิตในโครงการ“จิตอาสาบริจาคโลหิต”เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่ 3 มิ.ย.65 ตลอดเดือน มิ.ย.65 โดยสามารถบริจาคโลหิตได้ที่ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง, หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ 7 แห่ง (Fixed Station) และ รพ. สาขาบริการโลหิตทั่วประเทศ

Top