กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
นรม./รมว.กห. ย้ำเตือนให้ประชาชนระมัดระวังอาการป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนสภาพอากาศในช่วงฤดูฝน เพื่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว
วันที่ 22 มิถุนายน 2565
แชร์ |

นรม./รมว.กห. ย้ำเตือนประชาชนให้ระมัดระวังอาการป่วยด้วยโรคที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในช่วงฤดูฝน เช่น โรคไข้หวัดใหญ่  โรคไข้เลือดออก ซึ่งมีอาการใกล้เคียงกับโรคโควิด-19 ได้แก่ มีไข้สูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ ไอ จาม หรือมีน้ำมูกไหล และแนะนำให้ประชาชน หมั่นสังเกตอาการ สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือด้วยสบู่และน้ำ หรือใช้เจลแอลกอฮอล์ และถ้ามีอาการให้ตรวจ ATK เพื่อความปลอดภัยของตนเองและครอบครัว ซึ่งหากมีอาการรุนแรงให้รีบไปพบแพทย์เพื่อรับการวินิจฉัยโรคและรับการรักษาที่เหมาะสมต่อไป

Top