กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
การตั้งจุดตรวจสกัดการเดินทาง เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรควิด-19 ใน อ.โคกโพธิ์ จว.ปัตตานี
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564
แชร์ |

    เมื่อ 21 พ.ย.64 เวลา 08.30 น. ผอ.รมน.จว.ปัตตานี มอบหมายให้ นายอับดุลการีม  ยีดำ นายอำเภอโคกโพธิ์/ผอ.ศปก.อ.โคกโพธิ์ จัดชุดปฏิบัติการประจำตำบลทั้ง 12 ตำบล โดยใช้กลไกของสภาประชาธิปไตยตำบล (สภาสันติสุขตำบล) บูรณาการกำลังฝ่ายปกครอง ตำรวจ ทหาร และสาธารณสุข ดำเนินการตั้งด่านตรวจ (จุดตรวจ/จุดสกัด) เพื่อคัดกรองการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในพื้นที่ระหว่างตำบล ทั้ง 12 ตำบล พร้อมกำชับการปฏิบัติในการคัดกรองบุคคลที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ระหว่างตำบล ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรคโควิด-19 โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านเรียกตรวจยานพาหนะทุกคัน ตามข้อสั่งการของ ผวจ.ปัตตานี/ผอ.รมน.จว.ปัตตานี อย่างเคร่งครัด

Top