กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
การปฏิบัติการตั้งจุดตรวจสกัด เพื่อป้องกันการลักลอบขนยาเสพติดและหลบหนีเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย บ้านท่ามะขาม (จว.ราชบุรี)
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

   เมื่อ 14 ก.ค.64 กอ.รมน.ภาค 1 โดยชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 1205 (ช.พัน.9 พล.ร.9) ภายใต้การกำกับดูแลของ ศปป.2 กอ.รมน. ประกอบด้วย ร.ท.อนุกูล เผือกวงษ์ หน.ชุด ดำเนินการจัดเจ้าหน้าที่ประจำชุด ร่วมกับ กองกำลังภาคประชาชนของหมู่บ้าน 1 ชุดปฏิบัติการ ทำการตั้งจุดตรวจจุดสกัด เพื่อเป็นการป้องกันการลักลอบขนยาเสพติด, ป้องกันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง และตรวจสิ่งผิดกฎหมายภายในหมู่บ้าน ตามนโยบายการสร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็ง ของ ผอ.ศปป.2 ณ บ้านท่ามะขาม ม.2 ต.ตะนาวศรี อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี ผลการปฏิบัติ กองกำลังภาคประชาชน สามารถปฏิบัติได้อย่างเข้มแข็ง และพร้อมให้ความร่วมมือในการปฏิบัติงานต่อไป

Top