กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
กิจกรรมเยาวชนทางสายใหม่กับการพัฒนาชุมชน เพื่อเอาชนะยาเสพติด บ้านหาดทรายทอง อ.เชียงของ
วันที่ 21 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

   กอ.รมน.ภาค 3 โดยชุดวิทยาการกระบวนการสร้างเครือข่ายผู้นำชุมชนเข็มแข็งเอาชนะยาเสพติดที่ 3203 (ป.21 พัน.30) ภายใต้การกำกับดูแลของ ศปป.2 กอ.รมน. ได้ทำการฝึกอบรมเยาวชนทางสายใหม่ รุ่นที่ 6 (วันที่ 4) โดยมีเยาวชนนักเรียน รร.ริมโขงวิทยา เข้ารับการฝึกอบรม ณ โคก หนอง นา พัฒนาชุมชน ม.8 บ.หาดทรายทอง ต.ริมโขง อ.เชียงของ จว.เชียงราย ผลการปฏิบัติ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความตั้งใจ และให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมเป็นอย่างดี

Top