กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
กอ.รมน.จว.ปัตตานี ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยประกอบเตียงสนาม เพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

    เมื่อ 6 พ.ค.64 เวลา 14.00 น. กอ.รมน.จว.ปัตตานี จัดกำลังพลนายทหารนายสิบ ร่วมกับ จว.ปัตตานี และสาธารณสุข จว.ปัตตานี ร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจ ในการประกอบ “เตียงสนามกระดาษเอสซีจีพี (SCGP : Paper Field Hospital Bed)” สำหรับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จำนวน 150 เตียง ณ โรงยิมสนามกีฬากลาง อบจ.ปัตตานี เพื่อเตรียมส่งมอบให้กับ รพ.สนามทั้ง 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลสนามอาคารสำนักงานบริหารเขตพื้นที่อุตสาหกรรม อ.เมืองปัตตานี และ โรงพยาบาลสนาม ศูนย์พักพิงร่วมใจอุ่นไอรัก อ.หนองจิก จว.ปัตตานี

Top