กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เพื่อเอาชนะยาเสพติด บ้านประชาภักดี (จว.เชียงราย)
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

    เมื่อ 3 พ.ค.64 กอ.รมน.ภาค 3 โดยชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 3215 กอ.รมน.ภาค 3 สย.2 (ม.2 พัน.15) ภายใต้การกำกับดูแลของ ศปป.2 กอ.รมน. เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ.ประชาภักดี หมู่ 25 ต.ตับเต่า ในการติดตามการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และมอบพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นศูนย์รวมใจหมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ซึ่งได้การสนับสนุนจาก ชวกม.5 สปส.ศปป.2 กอ.รมน. ไว้สำหรับจัดตั้ง ณ สนง.กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ.ประชาภักดี หมู่ 25 ต.ตับเต่า อ.เทิง จว.เชียงราย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top