กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
กอ.รมน.จว.นครพนม ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวาตภัย ณ บ้านโคกทรายคำ ใน อ.เมืองนครพนม
วันที่ 11 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

   เมื่อ 8 พ.ค.64 เวลา 12.30 น. กอ.รมน.จว.นครพนม ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชน และเยี่ยมให้กำลังใจกับผู้ประสบวาตภัย ได้แก่ครอบครัวของนางทัศนีย์ รัศมีวงษ์จันทร์ ณ บ้านเลขที่ 135 ม.8 บ้านโคกทรายคำ ต.นาทราย อ.เมืองนครพนม (เสียหายหนักที่สุด) พร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิต เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนโดยมีผู้ใหญ่บ้านและผู้ช่วยฯ มาร่วมรับมอบสิ่งของดังกล่าว 

Top