กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
กอ.รมน.จว.กาญจนบุรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินโครงการเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน ใน อ.สังขะบุรี
วันที่ 4 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

    เมื่อ 30 เม.ย.64 เวลา 14.00 น. กอ.รมน.จว.กาญจนบุรี โดย พ.อ.บรรเจิด จันทร์ส่งเสริม รอง ผอ.รมน.จว.กาญจนบุรี พร้อมด้วย พ.ท.พรสวรรค์ ช่างประดิษฐ  หน.ฝ่ายนโยบายและแผน ลงพื้นที่ติดตามผลความคืบหน้าของกลุ่มสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรในโครงการเมล็ดพันธุ์พืชพระราชทานเพื่อเป็นการสานต่อและขยายผลผลิตเมล็ดพันธุ์ให้กับสมาชิกในเครือข่าย พร้อมทั้งดูความพร้อมการบริหารจัดการระบบพลังงานน้ำ และมอบถุงยังชีพเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับสมาชิกกลุ่มเกษตรกรต้นแบบ ณ โครงการศูนย์การเรียนรู้เมล็ดพันธุ์พืชพระราชทาน ต.หนองลู อ.สังขละบุรี จว.กาญจนบุรี โดยประธานกลุ่มและสมาชิกเครือข่ายเกษตรกรเมล็ดพันธุ์พระราชทานให้การต้อนรับพร้อมเดินเยี่ยมชมความคืบหน้าและการเก็บผลผลิตเพื่อใช้ในรุ่นต่อๆไป โดยมีสมาชิกเข้าร่วมรับฟัง จำนวน 30 คน

Top