กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
กิจกรรมโครงการสร้างบ้านปันสุข 1 ปี 1 หลัง เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชน ณ บ้านนายาง
วันที่ 4 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

   เมื่อ 2 พ.ค.64 กอ.รมน.จว.ลำปาง บูรณาการร่วมกับ ทสปช.(คชสารลำปาง) มวลชน กอ.รมน.จว.ลำปาง และ กองทุนโลงศพ วัดนาไม้แดง โดยเจ้าอาวาสวัดนาไม้แดง สมาคมกู้ภัยลำปาง จุดสบปราบ และอุทยานแห่งชาติดอยจง อ.สบปราบ จว.ลำปาง ช่วยเหลือซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้ตามโครงการสร้างบ้านปันสุข 1ปี 1 หลัง ให้กับครอบครัว พ่อปันโสภิณนะ ณ บ้านนายาง ม. 5 ต.นายาง อ.สบปราบ จว.ลำปาง

Top