กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
ทบ. ขอแจ้งเลื่อนการรับทหารใหม่พลัด 1/64 จากเดิม 1 และ 3 พ.ค. เป็น 1 และ 3 ก.ค.64
วันที่ 29 เมษายน 2564
แชร์ |

ทบ. ขอแจ้งเลื่อนการรับทหารใหม่ ให้มารายงานตัว จากเดิม 1 และ 3 พ.ค.64 เป็น 1 และ 3 ก.ค.64 และสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ https://sassade.rta.mi.th

Top