กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC
กอ.รมน.จว.นครสวรรค์ ร่วมรณรงค์การลดอุบัติเหตุบนท้องถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์
วันที่ 13 เมษายน 2564
แชร์ |

   เมื่อ 9 เม.ย. 64 เวลา 09.00 น.  กอ.รมน.จว.นครสวรรค์ โดย พ.อ. โชติพัฒน์ แสนทวีสุข หน.กลุ่มงานนโยบาย แผน และการข่าว กอ.รมน.จว.นครสวรรค์ และคณะ ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2564 และปล่อยขบวนรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก ณ บริเวณหน้าป้ายอุทยานสวรรค์ อ.เมือง จว.นครสวรรค์ โดยมี นายสิริรัฐ  ชุมอุปการ ผวจ.น.ว./ผอ.รมน.จว.นครสวรรค์ ประธานพิธีฯ

Top