กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC
การบูรณาการร่วม เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ในพื้นที่ จว.จันทบุรี
วันที่ 13 เมษายน 2564
แชร์ |

   เมื่อ 8 เม.ย. 64 เวลา 11.00 น. กอ.รมน.ภาค 1 สย.3 บูรณาการส่วนราชการและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ ทำการตรวจติดตามกลุ่มบุคคลต่างด้าวที่เข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต โดยชุดควบคุมทหารพรานที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน สามารถทำการจับกุมบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองสัญชาติกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี จำนวน 14 ราย  บริเวณจุดตรวจ/จุดสกัดบริเวณหน้า ทก.ร้อย ทพ.นย. 521 ม.4 ต.เทพนิมิต อ.โป่งน้ำร้อน จว.จันทบุรี แยกเป็นชาย 7 ราย หญิง 5 ราย และเด็กหญิง 2 ราย โดยบุคคลต่างด้าวตามระบุข้างต้น มีเอกสารการเดินทางเข้าในราชอาณาจักรจำนวน 8 ราย และไม่มีเอกสารการเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร  จำนวน 6 ราย ทั้งนี้  จากการสอบสวนทราบว่าบุคคลต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาข้างต้น เข้ามาทำงานรับจ้างทั่วไปในพื้นที่ อ.ขลุง อ.โป่งน้ำร้อน และ อ.สอยดาว จว.จันทบุรี แต่เนื่องจากหมดงานจึงมีความต้องการเดินทางกลับประเทศต้นทาง (ราชอาณาจักรกัมพูชา) ทั้งนี้  นายจ้างได้นำแรงงานต่างด้าวดังกล่าวมาส่งที่บริเวณสามแยกบ้านแหลม เพื่อให้เดินเท้ามาตามถนนต่อไปยังจุดผ่านแดนถาวรบ้านแหลม ในการนี้ ชุดควบคุมทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๒ฯ ได้ทำการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของบุคคลต่างด้าวทุกราย พร้อมทั้ง นำบุคคลต่างด้าวตามจำนวนข้างต้นส่ง พนักงานสอบสวน สภ.บ้านแปลง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป

Top