กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
ร่วมป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ (จว.สงขลา)
วันที่ 7 เมษายน 2564
แชร์ |

    เมื่อ 3 เม.ย. 64 เวลา 09.00 - 16.00 น. กอ.รมน.จว.สงขลา ส่วนหน้า จัดกำลังร่วมกับ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 13 (สงขลา) ศูนย์ป่าไม้สงขลา, หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ สข.6 (สะบ้าย้อย), หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สะบ้าย้อย, จนท.ชป.พิเศษป่าไม้ สจป.ที่ 13 (สงขลา), จนท.ชป.ป่าไม้ ฉก. ตชด.43/ร้อย ตชด.433, จนท.ผภม.กปก.กอ.รมน.ภ.4 สน.โดย ร่วมออกตรวจป้องกันปราบปรามและหยุดยั้ง-ยับยั้งการบุกรุกทำลายทรัพยากรป่าไม้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ พื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาแดน ป่าควนเจดีย์ ป่าเขาพระยาไม้ และป่าควนกำแพง ตรวจพบไม้ป่าหวงห้ามถูกตัดโค่น จำนวน 2 จุด ซึ่งทั้งสองจุดไม่พบบุคคลใดในที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่จึงร่วมกันตรวจยึดไม้ที่เหลือ มอบหมายให้ นายสุเมธ ชุมบุญ พนักงานพิทักษ์ป่า ส.3 ทำบันทึกนำเรื่องราวแจ้งความต่อ พงส.สภ.สะบ้าย้อย จว.สงขลา เพื่อสืบสวนหาตัวผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้มาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

Top