กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
พิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์
วันที่ 6 เมษายน 2564
แชร์ |

   เมื่อ 6 เม.ย. 64 เวลา 08.00 น. กอ.รมน. โดย พล.อ.วัชรปาณี มณีวรรณ จเร กอ.รมน. ผู้แทนเลขาธิการ กอ.รมน. ร่วมวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ พุทธศักราช 2564 ณ ปฐมบรมราชานุสรณ์ สะพานพระพุทธยอดฟ้า กรุงเทพมหานคร

Top