กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC
ประกาศรับสมัครงาน
    ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ
  • ประกาศรับสมัครพนักงานราชการ สง.ปรมน.ทบ. ปี 64
  • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
  • ผลการคัดเลือกทหารกองหนุน และบุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบแรก)
Top