กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC

กอ.รมน.ภาค 1
ลำดับ ชื่อหน่วย
1 กอ.รมน.ภาค 1
2 กอ.รมน.ภาค 1 สย. 1 (สระแก้ว)
3 กอ.รมน.ภาค 1 สย. 2 (กาญจนบุรี)
4 กอ.รมน.ภาค 1 สย. 3 (จันทบุรี)
5 กอ.รมน.กทม.
6 กอ.รมน.จว.กาญจนบุรี
7 กอ.รมน.จว.จันทบุรี
8 กอ.รมน.จว.ฉะเชิงเทรา
9 กอ.รมน.จว.ชลบุรี
10 กอ.รมน.จว.ชัยนาท
11 กอ.รมน.จว.ตราด
12 กอ.รมน.จว.นครนายก
13 กอ.รมน.จว.นครปฐม
14 กอ.รมน.จว.นนทบุรี
15 กอ.รมน.จว.ปทุมธานี
16 กอ.รมน.จว.ประจวบคีรีขันธุ์
17 กอ.รมน.จว.ปราจีนบุรี
18 กอ.รมน.จว.พระนครศรีอยุธยา
19 กอ.รมน.จว.เพชรบุรี
20 กอ.รมน.จว.ระยอง
21 กอ.รมน.จว.ราชบุรี
22 กอ.รมน.จว.ลพบุรี
23 กอ.รมน.จว.สมุทรปราการ
24 กอ.รมน.จว.สมุทรสงคราม
25 กอ.รมน.จว.สมุทรสาคร
26 กอ.รมน.จว.สระแก้ว
27 กอ.รมน.จว.สระบุรี
28 กอ.รมน.จว.สิงห์บุรี
29 กอ.รมน.จว.สุพรรณบุรี
30 กอ.รมน.จว.อ่างทอง
Top