กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
แชร์ |

วันที่ ๑๕ ก.พ. ๖๔ เวลา ๐๙๐๐ นายวิรุฬ  พรรณเทวี ผวจ.ส.ท./ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท. เป็นผู้แทนพระองค์ ในพิธีปิดการฝึกโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ รุ่น ๒/๓ จำนวน ๑๐๐ คน ณ เรือนจำจังหวัดสุโขทัย อ.เมืองสุโขทัย จว.สุโขทัย โดยมี พ.อ. กฤติ  พันธะสา รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ท.(ท.) และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธี

Top